Dokumenty do pobrania

Rozmiar czcionki

Dokumenty do pobrania

Inne

Deklaracja sprzedającego dotycząca używanego środka trwałego w firmacie Word

Dokumenty związane z rozliczaniem wsparcia finansowego i pomostowego finansowego

Rozliczenie wsparcia pomostowego Twoja firma-wspomagamy przedsiębiorczych w województwie świętokrzyskim w formacie  Word doc

Druk rozliczenie wsparcia pomostowego Twoja firma w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel

Oświadczenie o zgodności wydatków z biznesplanem

Pismo o rozliczenie dotacji

Rozliczenie dotacji tabela

Wniosek o zmianę biznesplanu

 

Dokumenty związane z rekrutacja kandydatów – Regulamin rekrutacyjny wraz z załącznikami

Regulamin rekrutacji

Zał nr 1 Formularz rekrutacyjny wersja kolorowa w formacie word.doc

Zał nr 1 Formularz rekrutacyjny wersja kolorowa w formacie pdf

Zał nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Zał nr 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby nieaktywnej zawodowo wersja kolorowa

Zał nr 4 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wersja kolorowa

Zał nr 5 Oswiadczenie-uczestnika projektu wersja kolorowa.pdf

Zał nr 6 Deklaracja uczestnictwa w projekcie wersja kolorowa.pdf

 

 

Dokumnety do pobrania w wersji dla drukarek czarno-białych 

Zał nr 1 Formularz rekrutacyjny wersja mono w formacie word.doc

Zał nr 1 Formularz rekrutacyjny wersja mono w formacie pdf

Zał nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Zał nr 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby nieaktywnej zawodowo wersja mono

Zał nr 4 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wersja mono

Zał nr 5 Oswiadczenie-uczestnika-projektu wersja mono.pdf

Zał nr 6 Deklaracja uczestnictwa w projekcie wersja mono.pdf

 

 

Dokumenty związane z  przyznaniem środków finansowych– Regulamin  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

Znowelizowany Regulamin przyznawania środków finansowych 21.XII.2017-1

Zal 1 Wzór biznesplanu wersja kolorowa.pdf

Zal 1a Wzór biznesplanu wersja kolorowa.doc

Zal 1b Wzór biznesplanu wersja mono doc

Zal  2 Karta oceny biznesplanu.pdf

Zal 3 Wniosek o przyznanie środków finans. wersja kolorowa.pdf

Zal 4 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wersja kolorowa.pdf

Zał 5 Umowa o przyznanie wspracia finansowego ze zmianami wersja kolorowa

Zal 6 Umowa o przyznanie wspracia pomostowego werska kolorowa.pdf

Zal 7 Umowa o swiadcz usług szkolen-dorad po otrzym wsparcia wersja kolorowa.pdf

Zal 8 Oswiadczenie o otrzym pomocy z minimisterstwa werja kolorowa.pdf

 

 Dokumenty archiwalne:

Regulamin przyznawania środków finansowych ze zmianami

Regulamin przyznawania środk0w finansowych.pdf

 Zal  5 Umowa o przyznanie wspracia finansowego wersja kolorowa.pdf